Auto noodgedwongen weg in Nederland

Auto noodgedwongen weg in Nederland.

Op 22 april komt het Nibud met cijfers waarin gemeld word dat in Nederland bijna tien procent van de Nederlanders in 2012 hun auto noodgedwongen af moest staan. Het Bovag is het hier niet helemaal mee eens.

Volgens het onderzoek van het Nibud heeft 70 procent van alle Nederlanders bezuinigd in 2012, en dat 9 procent werd gedwongen om afstand te nemen van de auto.

Het onderzoek:
Het onderzoek is gehouden door ‘Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting’. Dit is gehouden onder 1.800 respondenten waarvan 70 procent aangaf te gaan bezuinigen in het komende jaar en 9 procent gaf aan dat ze zelfs hun auto wegdoen om te bezuinigen.

Met verbazing heeft Bovag het nieuws gelezen en is zich dan gelijk ook gaan verdiepen in het onderzoek omdat er twijfels waren bij de conclusie die het Nibud trok.

Bovag:
“Allereerst lees je nu her en der dat bijna tien procent van Nederland de auto heeft weggedaan. Dat is al niet helemaal waar”, zegt Bovag.
Daarnaast rekende Bovag de methode uit van het onderzoek waaruit bleek dat 70 procent heeft bezuinigd, dit zijn dan 1.260 mensen. Als je 9 procent , van de mensen die aan hebben gegeven te bezuinigen, pakt kom je uit op 113,4 mensen. Gekeken naar het totaal blijkt het dus dat de vertegenwoordiging van het aantal mensen dat afstand doet van de auto om 6,3 procent van het totaal aantal ondervraagden gaat. Hierbij wordt door Bovag benadrukt dat het van invloed is hoe de cijfers gelezen worden.

De enige verklaring waar al de auto’s dan zijn gebleven is voor Bovag dat het Nibud niet heeft gevraagd of degene die hun auto moesten weg doen er een nieuwe voor in de plaats hebben gekocht.