Schepen bewapenen tegen piraten?

Het Verbond van Verzekeraars wil dat de overheid reders toestaan dat zij gewapende beveiligers kunnen inhuren om hun schepen tegen piraterij te beschermen.
Alleen het inzetten van bewapende militairen is volgens het Verbond van Verzekeraars niet voldoende.
Wanneer de overheid de veiligheid van de zeevaarders niet kan waarborgen is het inzetten van bewapende beveiligers volgens het verbond het enige alternatief. Het probleem is eigenlijk dat er te weinig militairen beschikbaar zijn om alle schepen die bescherming nodig hebben te kunnen bijstaan. Het inhuren van particuliere beveiligers is een stuk goedkoper dan wanneer men militairen gaat inhuren.
Men is bezig met het probleem bij de wortel aan te pakken door de situatie in thuislanden van de piraten te verbeteren. Deze aanpak heeft echter weinig resultaten op korte termijn geleverd. In Somalië bijvoorbeeld heerst er grote armoede en ontbreekt er een centrale regering.
Schepen die onder andere landen varen, zijn wel toegestaan om bewapende beveiligers in te zetten, het Verbond vreest dat als Nederland hier niet in meegaat dat vele reders onder een andere vlag gaan varen. Voor de staat zal dat volgens het Verbond ook nadelig zijn, omdat er dan veel belastinginkomsten worden misgelopen. Eerder werd al door de reders gesteld dat de piraten op de hoogte zijn dat schepen die onder Nederlandse vlag varen vaak geen bewakers aan boord hebben.
Momenteel kost de piraterij de verzekeraars en reders veel geld, doordat er vaak losgeld betaald moet worden en er veel schade aan schepen en goederen wordt gedaan. De afgelopen twee jaar zouden de kosten van piraterij voor de wereldwijde verzekeringsindustrie tot driehonderd miljoen euro zijn gestegen.
Eerder werd door minister van Defensie Hans Hillen (CDA) aangekondigd dat het goedkoper zal worden voor reders om hun schepen te laten beveiligen door mariniers. Tevens zal de termijn voor het aanvragen van de militaire bescherming omlaag gaan.