Stijging handel in Nederlandse viskotters

Waar de handel in Nederlandse viskotters in 2010 nog bijna stil lag, trok de handel vorig jaar en ook dit jaar flink aan. De grote meerderheid van de verkopers houdt de visserij voor gezien en stoppen geheel met de visserij. Één op de vijf verkopers overweegt om een ander schip te kopen.
Vooral door de economische omstandigheden besluiten veel Nederlandse kottereigenaren hun schepen te verkopen. De meeste schepen gaan naar het buitenland. Hierbij gaat het om zowel grote Noorzeekotters als Eurokotters. Ook de zogenaamde vlagkotters werden verkocht. De schepen die werden verkocht kregen niet allen een nieuwe visserijbestemming, een aantal van de schepen werden gesloopt of verdwenen in de offshore.
Door de economische crisis en de malaise in de visserij , hebben veel Nederlandse eigenaren het vertrouwen om hun visserijbedrijf voort te zetten verloren. Door de hoge olieprijzen, de lage visprijzen en de steeds hogere kosten van het onderhoud is er voor vele visserijbedrijven weinig toekomstperspectief en daarom besluiten velen om hun kotters te koop aan te bieden. Daarnaast speelt ook de opvolging binnen het bedrijf een rol, vroeger werd de overname van een visserijbedrijf vaak binnen de familie geregeld, tegenwoordig is dat niet meer vanzelfsprekend.