Transport over water

Nederland is een land wat altijd al goed is geweest met water. Niet alleen in het bouwen van dijken, maar ook vindt er veel vervoer over water plaats in onze havens.

Haven Rotterdam

Nederland bezit de grootste haven van Europa en deze bevindt zich in Rotterdam. De haven van Rotterdam telde in 2011 een goederenoverslag van 435 miljoen ton. Van 1962 tot 2004 had Rotterdam de grootste haven ter wereld, maar daar kwam verandering in toen Shanghai haar haven opende.

De haven van Rotterdam is zo een belangrijk begrip geworden voor de Nederlanders dat er zelf haven rondvaartochten zijn. Een rondvaart duurt ongeveer 75 minuten en hiermee zie je een gedeelte van de haven. In de zomer zijn er ook thematochten.

Vervoer van Rotterdam naar Tilburg

Omdat de haven van Rotterdam een echte overslaghaven is zijn de opslagkosten ook hoog. Een transportbedrijf in Tilburg biedt hier de oplossing voor. Sinds Tilburg gemakkelijk te bereiken is met de binnenvaart worden er een hoop kosten bespaard. Naast kostenbesparing is het vervoer over water een stuk milieuvriendelijker dan de traditionele wegtransport. Dit transportbedrijf biedt naast het vervoer van containers ook aanvullende diensten aan zoals; douaneactiviteiten, gasmetingen en het strippen of stuffen van containers.

Verbreding Wilhelminakanaal bij Tilburg

Begin 2013 zijn de werkzaamheden gestart om het Wilhelminakanaal te verbreden en verdiepen. Bij Tilburg gaat dit over een lengte van 4 kilometer. Er wordt naast de huidige sluis ook een extra sluis gebouwd, waar een zwaaikom komt. In een zwaaikom kunnen schepen keren. Dit alles zorgt voor een duurzamer Brabant, betere bereikbaarheid over het water en meer economische kansen voor Tilburg. Naar alle verwachtingen zijn de werkzaamheden in 2016 gereed.